Publications

Books

Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita. Available from Munispace

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) [Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)]. Brno: Masarykova univerzita.
Available from http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp36.pdf

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi [Theory and research on expertise in the teaching profession]. Brno: Masarykova univerzita.  Available from http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp26.pdf

Journal articles

Kaderka, P., Mlynář, J., Nekvapil, J., Sherman, T., & Tůma, F. (2024). Jazyk a sociální interakce v přirozeném světě: O Goodwinově teorii ko-operativního jednání [Language and social interaction in the natural world: On Charles Goodwin’s theory of co-operative action]. Slovo a slovesnost, 85(2), 150–172. https://doi.org/10.58756/s7428521

Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2023). Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Journal of Education for Teaching, 1–18. https://doi.org/10.1080/02607476.2023.2247356

Sherman, T., & Tůma, F. (2023). Claiming insufficient knowledge in pairwork and groupwork classroom activities. Learning, Culture and Social Interaction, 43, 100758. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100758

Tůma, F., Kääntä, L., & Jakonen, T. (2023). L2 grammar-for-interaction: Functions of “and”-prefaced turns in L2 students’ collaborative talk. The Modern Language Journal, 107(4), 991–1010. https://doi.org/10.1111/modl.12885

Tůma, F., Obrovská, J., & Svojanovský, P. (2023). Changes in orientations among pre-service EFL teachers’ correction practices: From teaching materials to underlying knowledge structures. Linguistics and Education, 76, 101186. https://doi.org/10.1016/j.linged.2023.101186

Tůma, F. (2022). “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks. Slovo a slovesnost, 83(3), 163–187.  Dostupné z https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:6c78a9e9-10a5-4dea-ba9b-8f083c1ecfdc

Tůma, F., & Sherman, T. (2022). Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education, 67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.100999

Fořtová, N., Sedláčková, J., & Tůma, F. (2021). “And my screen wouldn’t share…”: EFL student-teacher perceptions of ICT in online teaching practice and online teaching. Íkala, 26(3), 513–529. https://doi.org/10.17533/udea.ikala/v26n3a03

Tůma, F., & Lojdová, K. (2021). “There are two gaps, so”: Teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Classroom Discourse, 12(1–2), 15–34. https://doi.org/10.1080/19463014.2020.1856697

Knecht, P., & Tůma, F. (2020). Publikační etika v pedagogickém výzkumu: K vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia Paedagogica, 25(3), 187–212. https://doi.org/10.5817/SP2020-3-7

Obrovská, J., & Tůma, F. (2020). Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě. Studia paedagogica, 25(1), 155–177. https://doi.org/10.5817/SP2020-1-7

Tůma, F. (2020). Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce. Slovo a Slovesnost, 81(4), 283–305.

Tůma, F., & Fořtová, N. (2020). Doing exposed correction in the language classroom: A conversation analysis perspective. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting, 6(1), 221–242. Available from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/yplm/article/view/31287

Tůma, F., Píšová, M., & Černá, M. (2020). Eroding trust in teacher professionalism: An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia paedagogica, 25(2), 47–69. https://doi.org/10.5817/SP2020-2-3

Tůma, F., Nepivodová, L., & Fořtová, N. (2019). Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií. Orbis scholae, 13(2), 7–29. https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12

Tůma, F., & Knecht, P. (2019). Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství nebo nutnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica, 24(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/SP2019-1-1

Tůma, F. (2018). Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education, 47, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004

Tůma, F. (2017). Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, 78(4), 283–304.

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441. Full text

Tůma, F. (2016). Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: Co (ne)ukazuje výzkum [Using the mother tongue in foreign language teaching: What the research shows and does not show]. Cizí Jazyky, 59(2), 3–12.

Tůma, F. (2015). “What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 85–97.http://doi.org/10.1515/jolace-2015-0019

Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902. doi:10.5817/PedOr2014-6-878 Full text

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012) [Dialogism and Research on Classroom Interaction: A review (1990–2012)]. Pedagogika, 64(2), 177–199. Full text

Tůma, F., Píšová, M., Najvar, P., & Janíková, V. (2014). Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review, 36(2), 289–299. Available from http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_2_2014.pdf

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012) [Issues related to ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990–2012)]. Studia paedagogica, 19(3), 65–87. Full text

Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research:  a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). New Educational Review, 34(4), 125–138. Full text

Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170.  Full text

Tůma, F. (2013). Korpusová analýza jazykové přesnosti v písemném projevu studentů angličtiny jako cizího jazyka [A corpus-based analysis of EFL learners’ accuracy in writing]. Pedagogická orientace, 23(1), 92–111. doi:10.5817/PedOr2013-1-92

Tůma, F. (2012). Effects of online discussion tasks on accuracy and language functions complexity. Lingua Viva, 8(14), 9–21.

Book chapters

Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Ś. Ježková (Eds.), Learner corpora and English acquisition. A collection of studies. (pp. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Tůma, F. (2013). Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků [Selected aspects of linguistic theory and methodology in foreign language didactics research)]. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 9–22). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F., & Lengál, T. (2013). Syntactic complexity in EFL student writing: a learner corpus study. In C. Haase & J. Schmied (Ed.), English for academic purposes: Practical and theoretical approaches. (s. 57–70). Göttingen: Cuvillier.

Píšová, M., & Tůma, F. (2012). K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let [On the trends in research in foreign language didactics: A thematic analysis of significant studies in the last 20 years]. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (s. 9–20). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F. (2012). Možnosti integrace ICT do výuky anglického jazyka v kontextu základního vzdělávání v České republice [Possibilities of integrating ICT in English language teaching in the context of Czech basic education]. In T. Kasper (Ed.), Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady (s. 116–129). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Tůma, F. (2011). Autentické videoklipy v hodinách anglického jazyka jazyka [Authentic videoclips in EFL classes]. In T. Kasper (Ed.), Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy (s. 79–92). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Proceedings papers

Tůma, F., Nepivodová, L., & Fořtová, N. (2019). Investigating peer interaction in English as a foreign language using conversation analysis. In M. Crhová & M. Weiss (Eds.), Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies (pp. 65–72). Opava: Silesian University in Opava.

Tůma, F. (2017). Code-switching in Teaching Vocabulary: A Conversation Analysis Perspective. In A. C. Zaročenceva, E. B. Morozova, N. V. Voronevskaja, & E. A. Lukjančenko (Ed.), Magija INNO: novye izmerenija v lingvistike i lingvodidaktike. Sbornik naučnyh trudov. Tom 2. (pp 132–137). Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnyh otnošenij.

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. In R. Ørngreen & K. T. Levinsen (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014 (pp. 563–570). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. Full text

Janíková, V., Tůma, F., & Najvar, P. (2013). Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In V. Janíková & R. Seebauer (Ed.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa. (s. 121–130). Wien/Berlin: LIT Verlag.

Šaffková, Z., & Tůma, F. (2012). Self-directedness and critical reading skills in a blended learning course: Analysis and challenges. In H. Beldhuis (Ed.), The proceedings of the 11th European conference on e-learning (s. 489–496). Gröningen: University of Gröningen.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011) [Reflection of the use of ICT in education in Czech educational research (2005-2011)]. In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Available from http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Sbornik.pdf

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Ed.), Proceedings of the 2012 ICTE annual conference (s. 273–282). Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava.

Tůma, F. (2011). Reakce studentů na diskusní aktivity při online výuce neoborového anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Ed.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 505–510). Brno: Masarykova univerzita. Available fromhttp://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/tuma.pdf

Tůma, F. (2010). Innovative item types in computer-based language practice tests. In M. Náhlíková & M. Crhová (Ed.), Silesian studies in English 2009 (Roč. 2, s. 505–519). Opava.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. In P. Escudeiro (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning (s. 769–776). Porto: Academic Conferences Ltd.

Book reviews

Tůma, F. (2015). Spletitá situace na vysokých školách [review of Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. = Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching, learning and research]. Studia Paedagogica. 20(1). 139–144.

Tůma, F. (2014). [review of Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí = Gender in front of the blackboard]. Pedagogická orientace, 24(3), 447–450.

Tůma, F. (2013). [review of Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi = E-learning: learning and teaching with online technologies]. Pedagogická orientace, 23(1), 129–134.

Selected conference papers

Tůma, F. (2016). Střídání kódů v hodinách angličtiny u učitelů expertů pohledem konverzační analýzy [Code-switching in expert teachers‘ EFL classrooms: A conversation analysis perspective]. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku (Qualitative research and methods in humanities). Bratislava, Slovakia.

Tůma, F. (2015). Použití konverzační analýzy při zkoumání interakce ve výuce [Using Conversation Analysis in Investigating Classroom Interaction]. ČAPV conference (Czech Educational Research Association). Plzeň, Czech Republic.

Tůma, F. (2015). Pozice ideálního dialogu ve výukové interakci [The position of ideal dialogue in classroom interaction]. ČPdS conference (Czech Pedagogical Society). České Budějovice, Czech Republic.

Tůma, F. (2015). Display questions in expert teachers‘ EFL classes. Language, Literature and Culture in Education. Nitra, Slovakia.

Tůma, F. (2015). EFL learners‘ interaction on a discussion forum: A conversation analysis perspective. English Acquisition and Corpora building. Pardubice, Czech Republic.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě [Dialogism and dialogic approaches to researching classroom interaction]. ČAPV conference (Czech Educational Research Association). Olomouc, Czech Republic.

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. ECEL (European conference on e-learning), Copenhagen, Denmark.

Tůma, F. (2014). Different conceptualizations of “language” in measuring EFL learners’ accuracy development: Reflection on research findings. Young Linguists’ Meeting in Poznań, Poznań, Poland.

Tůma, F., & Zounek, J. (2013). ICT in Education from the Perspective of Czech Educational Journals (1990-2012). ECER (European Conference on Educational Research). Istanbul, Turkey.

Píšová, M., Tůma, F., & Kostková, K. (2013). Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). EARLI conference (European Association for Research on Learning and Instruction). Munich, Germany.

Píšová, M., & Tůma, F. (2013). The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). ISATT conference (International Study Association on Teachers and Teaching). Ghent, Belgium.

Tůma, F. (2013). Classroom communication in expert performance in foreign language teaching: a review of Czech educational research and its implications. Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa. Brno, Czech Republic.

Tůma, F. (2012). ELTE and reflection on the implementation of structured programmes in the Czech Republic (with emphasis on the bachelor level). New trends in educating future teachers of English. Olomouc, Czech Republic.

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. ICTE conference (ICT in Education), Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic.

Tůma, F. (2012). Developing communicative competence through discussion forums: The issue of accuracy. ELT Research Conference: Philosophical Perspectives in ELT Research. Çanakkale, Turkey.

Tůma, F. (2012). Online discussions in EFL courses: From preparation to assessment. Ideas that work 2012. Plzeň, Czech Republic.

Tůma, F., Lengál. T. (2011). Developing communicative competence in writing through asynchronous Discussion forums. EAP in Saxony and the Czech Republic: From studying to Language Services. Oberwiesenthal, Germany.

Tůma, F. (2011). Postoje studentů k online diskusním aktivitám při výuce neoborového anglického jazyka [Student attitudes to online discussion tasks in an EFL course]. ČAPV conferece (Czech Educational Research Association). Brno, Czech Republic.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. ECEL (European Conference on e-Learning). Porto, Portugal.

Tůma, F. (2010). Developing communicative competence through technology: The students’ perspective. 20 let vývoje didaktiky (20 years of the development of didactics). Liberec, Czech Republic.

Tůma, F., Košková, Š., Sedláček, M. (2010). Online Communication skills in English courses: Rationale and practical considerations. Młodzi Naukowcy (Young scientists) konference. Jelenia Góra, Poland.