ICT ve vzdělávání

Do problematiky informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání vstupují jak jednotlivé obory (resp. vyučovací předměty), tak také pedagogika a didaktika s informatikou (která má sama o sobě velmi široký záběr – od multimédií po sociální sítě). Do této interdisciplinární oblasti navíc vstupují komerční subjekty, takže zorientovat se v možnostech, řešeních a praktické využitelnosti ICT ve vzdělávání nemusí být pro učitele ani výzkumníky snadné.

Jednoznačně preferuji přístupy vycházející z didaktických kategorií (především cíle, obsahy, žáci) před technologickými přístupy hledající uplatnění pro konkrétní technologické řešení. Jsou mi blízké přístupy k učení založené na interakci, na kterých jsem stavěl online podporu své výuky. Konkrétně jsem pro výuku didaktiky anglického jazyka a pro výuku v kurzech obecné angličtiny používal platformu Moodle a asynchronní diskusní fóra.

Především na datech z diskusních fór jsem také provedl svůj disertační výzkum zaměřený na žákovský jazyk nebo výzkum založený na argumentační analýze s cílem postihnout hloubku reflexe studentů učitelství anglického jazyka při analýze videonahrávky.

K tomu podrobněji např. tyto Publikace:

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011). In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Sbornik.pdf

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.