Výzkumné zájmy

Ve svém výzkumu se zabývám především komunikací a interakcí ve třídě, žákovským jazykem a informačními a komunikačními technologiemi (ICT) ve vzdělávání. Ačkoliv k těmto oblastem lze přistupovat v obecnější (pedagogické) rovině, preferuji zaměření oborové, v mém případě tedy především v kontextu vyučování a učení se angličtině jako cizímu jazyku.

Kromě uvedených oblastí se podílím na výuce v doktorském studijním programu Didaktika cizích jazyků na Pedagogické fakultě MU a ve své činnosti se snažím přispět k analýze stavu oboru. Dále jsem se podílel na výzkumu expertnosti u učitelů cizích jazyků. O těchto zájmech píšu více v sekci další.