Publikace

Monografie

Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z Munispace

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp36.pdf

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.  Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp26.pdf

Články v odborných časopisech

Kaderka, P., Mlynář, J., Nekvapil, J., Sherman, T., & Tůma, F. (2024). Jazyk a sociální interakce v přirozeném světě: O Goodwinově teorii ko-operativního jednání [Language and social interaction in the natural world: On Charles Goodwin’s theory of co-operative action]. Slovo a slovesnost, 85(2), 150–172. https://doi.org/10.58756/s7428521

Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2023). Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. Journal of Education for Teaching, 1–18. https://doi.org/10.1080/02607476.2023.2247356

Sherman, T., & Tůma, F. (2023). Claiming insufficient knowledge in pairwork and groupwork classroom activities. Learning, Culture and Social Interaction, 43, 100758. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100758

Tůma, F., Kääntä, L., & Jakonen, T. (2023). L2 grammar-for-interaction: Functions of “and”-prefaced turns in L2 students’ collaborative talk. The Modern Language Journal, 107(4), 991–1010. https://doi.org/10.1111/modl.12885

Tůma, F., Obrovská, J., & Svojanovský, P. (2023). Changes in orientations among pre-service EFL teachers’ correction practices: From teaching materials to underlying knowledge structures. Linguistics and Education, 76, 101186. https://doi.org/10.1016/j.linged.2023.101186

Tůma, F. (2022). “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks. Slovo a slovesnost, 83(3), 163–187.  Dostupné z https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:6c78a9e9-10a5-4dea-ba9b-8f083c1ecfdc

Tůma, F., & Sherman, T. (2022). Recruiting help in word searches in L2 peer interaction: A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education, 67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.100999

Fořtová, N., Sedláčková, J., & Tůma, F. (2021). “And my screen wouldn’t share…”: EFL student-teacher perceptions of ICT in online teaching practice and online teaching. Íkala, 26(3), 513–529. https://doi.org/10.17533/udea.ikala/v26n3a03

Tůma, F., & Lojdová, K. (2021). “There are two gaps, so”: Teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Classroom Discourse, 12(1–2), 15–34. https://doi.org/10.1080/19463014.2020.1856697

Knecht, P., & Tůma, F. (2020). Publikační etika v pedagogickém výzkumu: K vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia Paedagogica, 25(3), 187–212. https://doi.org/10.5817/SP2020-3-7

Obrovská, J., & Tůma, F. (2020). Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě. Studia paedagogica, 25(1), 155–177. https://doi.org/10.5817/SP2020-1-7

Tůma, F. (2020). Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce. Slovo a Slovesnost, 81(4), 283–305.

Tůma, F., & Fořtová, N. (2020). Doing exposed correction in the language classroom: A conversation analysis perspective. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting, 6(1), 221–242. Dostupné z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/yplm/article/view/31287

Tůma, F., Píšová, M., & Černá, M. (2020). Eroding trust in teacher professionalism: An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia paedagogica, 25(2), 47–69. https://doi.org/10.5817/SP2020-2-3

Tůma, F., Nepivodová, L., & Fořtová, N. (2019). Výzkum interakce mezi spolužáky: přehled konverzačněanalytických studií. Orbis scholae, 13(2), 7–29. https://doi.org/10.14712/23363177.2019.12

Tůma, F., & Knecht, P. (2019). Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství nebo nutnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica, 24(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/SP2019-1-1

Tůma, F. (2018). Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education, 47, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004

Tůma, F. (2017). Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, 78(4), 283–304.

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.Plný text

Tůma, F. (2016). Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: Co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, 59(2), 3–12.  Plný text

Tůma, F. (2015). “What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 85–97. http://doi.org/10.1515/jolace-2015-0019

Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902. doi:10.5817/PedOr2014-6-878 Plný text

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199. Plný text

Tůma, F., Píšová, M., Najvar, P., & Janíková, V. (2014). Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review, 36(2), 289–299. Dostupné z http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_2_2014.pdf

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87. Plný text

Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research:  a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). New Educational Review, 34(4), 125–138. Plný text

Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170. Plný text

Tůma, F. (2013). Korpusová analýza jazykové přesnosti v písemném projevu studentů angličtiny jako cizího jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 92–111. doi:10.5817/PedOr2013-1-92

Tůma, F. (2012). Effects of online discussion tasks on accuracy and language functions complexity. Lingua Viva, 8(14), 9–21.

Kapitoly v monografiích

Poláchová Vašťatková, J., & Tůma, F. (2022). Sdílení průběhu i výsledků pedagogického výzkumu: zkušenosti členů ČAPV. In J. Poláchová Vašťatková & F. Tůma (eds.), Inspirace pro výzkum: nahlédnutí do metodologie pedagogiky (s. 6-18). Česká asociace pedagogického výzkumu.

Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Ś. Ježková (Ed.), Learner corpora and English acquisition. A collection of studies. (s. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Tůma, F. (2013). Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 9–22). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F., & Lengál, T. (2013). Syntactic complexity in EFL student writing: a learner corpus study. In C. Haase & J. Schmied (Ed.), English for academic purposes: Practical and theoretical approaches. (s. 57–70). Göttingen: Cuvillier.

Píšová, M., & Tůma, F. (2012). K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (s. 9–20). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F. (2012). Možnosti integrace ICT do výuky anglického jazyka v kontextu základního vzdělávání v České republice. In T. Kasper (Ed.), Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady (s. 116–129). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Tůma, F. (2011). Autentické videoklipy v hodinách anglického jazyka. In T. Kasper (Ed.), Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy (s. 79–92). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Editorství odborné knihy / monotematické čísla

Poláchová Vašťatková, J., & Tůma, F. (Ed.). (2022). Inspirace pro výzkum: Nahlédnutí do metodologie pedagogiky. Česká asociace pedagogického výzkumu. Dostupné z https://capv.cz/wp-content/uploads/2022/12/Inspirace-pro-vyzkum-nahlednuti-do-metodologie-pedagogiky-2.pdf

Doró, K. & Tůma, F. (2018).  Special issue of the ESSE 2018 conference, S23: Current Trends in Teaching English as a Foreign Language. EduLingua, 4(1).


Příspěvky ve sbornících

Tůma, F., Nepivodová, L., & Fořtová, N. (2019). Investigating peer interaction in English as a foreign language using conversation analysis. In M. Crhová & M. Weiss (Eds.), Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies (pp. 65–72). Opava: Silesian University in Opava.

Tůma, F. (2017). Code-switching in Teaching Vocabulary: A Conversation Analysis Perspective. In A. C. Zaročenceva, E. B. Morozova, N. V. Voronevskaja, & E. A. Lukjančenko (Ed.), Magija INNO: novye izmerenija v lingvistike i lingvodidaktike. Sbornik naučnyh trudov. Tom 2. (s. 132–137). Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnyh otnošenij.

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. In R. Ørngreen & K. T. Levinsen (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014 (pp. 563–570). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. Plný text

Janíková, V., Tůma, F., & Najvar, P. (2013). Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In V. Janíková & R. Seebauer (Ed.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa. (s. 121–130). Wien/Berlin: LIT Verlag.

Šaffková, Z., & Tůma, F. (2012). Self-directedness and critical reading skills in a blended learning course: Analysis and challenges. In H. Beldhuis (Ed.), The proceedings of the 11th European conference on e-learning (s. 489–496). Gröningen: University of Gröningen.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011). In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Sbornik.pdf

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Ed.), Proceedings of the 2012 ICTE annual conference (s. 273–282). Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava.

Tůma, F. (2011). Reakce studentů na diskusní aktivity při online výuce neoborového anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Ed.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 505–510). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/tuma.pdf

Tůma, F. (2010). Innovative item types in computer-based language practice tests. In M. Náhlíková & M. Crhová (Ed.), Silesian studies in English 2009 (Roč. 2, s. 505–519). Opava.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. In P. Escudeiro (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning (s. 769–776). Porto: Academic Conferences Ltd.

Tůma, F. (2008). Využití počítače jako efektivního nástroje pro testování. In Oborový cizí jazyk v bakalářském stupni strukturovaného studia (s. 67–75). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Recenze a drobné žánry

Kaderka, P., Nekvapil, J., & Tůma, F. (2020). Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost, 81(2), 154–160.

Tůma, F. (2019).   [recenze knihy] Dvořáková, Klára (2017): Ty jo, to seš dobrá! : jak se skládají komplimenty v češtině [Wow, you’re good!: How compliments are expressed in Czech]. Sociolinguistica, 33(1), 141–143. https://doi.org/10.1515/soci-2019-0010

Tůma, F. (2018). Já, my nebo ono? K vyjádření autorství u odborných textů psaných jedním autorem [úvodník]. Pedagogická orientace, 28(3), 405–407.

Doró, K. & Tůma, F. (2018). Editorial of the  Special issue of the ESSE 2018 conference, S23: Current Trends in Teaching English as a Foreign Language. EduLingua, 4(1), i-ii. https://doi.org/10.14232/edulingua.2018.1.1

Tůma, F. (2016). [recenze knihy Markee, N. (Ed.). (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.]. Pedagogická revue, 63, 1 -2, 106 -110.

Tůma, F. (2015). Spletitá situace na vysokých školách [recenze knihy Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství.]. Studia paedagogica. 20(1). 139–144.

Tůma, F. (2014). Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí. Pedagogická Orientace, 24(3), 447–450.

Tůma, F. (2013). Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. Pedagogická orientace, 23(1), 129–134.

Vystoupení na konferencích (výběr)

Tůma, F. (2018). How Teachers and Students in EFL Classes Correct Mistakes: Insights from Conversation Analysis. Plenární příspěvek na konferenci Mastering Mistakes: The Art of Teaching, Praha.

Tůma, F., Fořtová, N., & Nepivodová, L. (2018). Investigating interaction among peers in English as a foreign language using conversation analysis. Příspěvek na konferenci SILSE (Silesian Studies in English), Opava.

Tůma, F. (2018). Managing discussions after student presentations in English as a foreign language seminars. Příspěvek na konferenci ESSE (European Society for the Study of English), Brno.

Tůma, F., Fořtová, N., & Nepivodová, L. (2018). Peer interaction in EFL classes in Czech upper-secondary schools. Příspěvek na konferenci ESSE (European Society for the Study of English), Brno.

Tůma, F. (2018). „už končíme? ještě ne? mhm. em. yes.“ : jak studenti angličtiny koordinují ukončení aktuální výměny během mluvení ve dvojicích. Příspěvek na konferenci Česká společnost a sociologie: diagnózy a pespektivy (1918-2018), konference České sociologické společnosti. Hradec Králové.

Tůma, F. (2018). Mezioborová povaha výzkumu interakce ve třídě. Příspěvek na konferenci ČAPV, Zlín.

Tůma, F. (2017). Nahrávání, přepisování a analyzování interakce pomocí konverzační analýzy. Příspěvek na konferenci Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. České Budějovice.

Tůma, F. (2017). Classroom interaction in student presentations and follow-up discussions in a university EFL course. Příspěvek na konferenci EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction), Tampere, Finsko.

Tůma, F. (2017). Speaking In EFL Classes From The Perspective Of Conversation Analysis: How Do Teachers Elicit Answers And How Do Students Respond? Příspěvek na konferenci ECER (European Conference on Educational Research) 2017, Kodaň, Dánsko.

Tůma, F. (2017). Co nového ukázal výzkum interakce ve třídě? . Příspěvek na konferenci ČAPV, Hradec Králové.

Tůma, F. (2016). Code-switching in EFL Classrooms in the Czech Republic: A Conversation Analysis Perspective. Příspěvek na konferenci ECER (European Conference on Educational Research) 2016, Dublin, Irsko.

Tůma, F. (2016). Turn-taking in discussions after student presentations: A conversation analytic perspective. Příspěvek na konferenci Young Linguists‘ Meeting in Poznań (YLMP), Poznań, Polsko.

Tůma, F. (2016). Práce se záznamem a transkriptem v konverzační analýze. Příspěvek na konferenci ČAPV, České Budějovice.

Tůma, F. & Knecht, P. (2016). Stinné stránky vnějšího a vnitřního síťování ve vysokém školství: citační bratrstva a inbreeding. Příspěvek na konferenci ČAPV, České Budějovice.

Tůma, F. (2016). Střídání kódů v hodinách angličtiny u učitelů expertů pohledem konverzační analýzy. Příspěvek na konferenci XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o člověku. Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výstupu, Bratislava, Slovensko.

Tůma, F. (2015). Použití konverzační analýzy při zkoumání interakce ve výuce. Příspěvek na konferenci ČAPV, Plzeň.

Tůma, F. (2015). Pozice ideálního dialogu ve výukové interakci. Příspěvek na konferenci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 2015.

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. Příspěvek na konferenci ECEL (European conference on e-learning), Kodaň, Dánsko.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě. Příspěvek na konferenci ČAPV, Olomouc.

Tůma, F. (2014).  Výzkum interakce ve třídě (1990-2012). Příspěvek na konferenci České pedagogické společnosti, Uherský Brod.

Tůma, F. (2014). Different conceptualizations of “language” in measuring EFL learners’ accuracy development: Reflection on research findings. Příspěvek na konferenci Young Linguists’ Meeting in Poznań, Poznań.

Tůma, F., & Zounek, J. (2013). ICT in Education from the Perspective of Czech Educational Journals (1990-2012) Příspěvek na konferenci ECER (The European Conference on Educational Research) 2013, Bahçeşehir University, Istanbul

Najvar, P., Tůma, F., & Janíková, V. (2013). Profily jako nástroje hledání individuálích charakteristik učitelů cizích jazyků – expertů. Příspěvek na 21. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Ústí nad Labem.

Tůma, F, & Zounek J. (2013). Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012. Příspěvek na 21. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Ústí nad Labem.

Píšová, M., Tůma, F., & Kostková, K. (2013). Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). Příspěvek na 15th Biennial EARLI conference, Munich.

Píšová, M., & Tůma, F. (2013). The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). Příspěvek na konfereci ISATT 2013 v Ghentu.

Tůma, F. (2012). Classroom communication in expert performance in foreign language teaching: a review of Czech educational research and its implications. Příspěvek na konferenci Education and Languages in Europe /Bildung und Sprachen in Europa, PedF MU, Brno,

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. Příspěvek na konferenci ICTE (ICT in Education), Rožnov pod Radhoštěm.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011). Příspěvek na 20. výroční konference ČAPV, Praha.

Tůma, F. (2012). Developing communicative competence through discussion forums: The issue of accuracy. Příspěvek na konferenci The Seventh Internation ELT Research Conference: Philosophical Perspectives in ELT Research. Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart University.

Tůma, F. (2011). Postoje studentů k online diskusním aktivitám při výuce neoborového anglického jazyka. Příspěvek na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Tůma, F., Lengál. T. (2011). Developing communicative competence in writing through asynchronous Discussion forums. Příspěvek na konferenci EAP in Saxony and the Czech Republic: From studying to Language Services. Oberwiesenthal, Chemnitz University of Technology.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. Příspěvek na konferenci ECEL 2010 (European Conference on e-Learning). Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto.