Publikace

Monografie

 

Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z Munispace

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp36.pdf

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.  Dostupné z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp26.pdf

Články v odborných časopisech

Tůma, F. (2018). Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education, 47, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004

Tůma, F. (2017). Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, 78(4), 283–304.

Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.Plný text

Tůma, F. (2016). Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: Co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky, 59(2), 3–12.  Plný text

Tůma, F. (2015). “What is the date today?”: A dialogist perspective on expert EFL teachers’ classroom interaction. Journal of Language and Cultural Education, 3(3), 85–97. http://doi.org/10.1515/jolace-2015-0019

Tůma, F. (2014). Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace, 24(6), 878–902. doi:10.5817/PedOr2014-6-878 Plný text

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199. Plný text

Tůma, F., Píšová, M., Najvar, P., & Janíková, V. (2014). Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review, 36(2), 289–299. Dostupné z http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_2_2014.pdf

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87. Plný text

Tůma, F., & Píšová, M. (2013). Trends in foreign language didactics research:  a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). New Educational Review, 34(4), 125–138. Plný text

Tůma, F. (2013). EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal, 19(3), 159–170. Plný text

Tůma, F. (2013). Korpusová analýza jazykové přesnosti v písemném projevu studentů angličtiny jako cizího jazyka. Pedagogická orientace, 23(1), 92–111. doi:10.5817/PedOr2013-1-92

Tůma, F. (2012). Effects of online discussion tasks on accuracy and language functions complexity. Lingua Viva, 8(14), 9–21.

Kapitoly v monografiích

Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Ś. Ježková (Ed.), Learner corpora and English acquisition. A collection of studies. (s. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Tůma, F. (2013). Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (s. 9–22). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F., & Lengál, T. (2013). Syntactic complexity in EFL student writing: a learner corpus study. In C. Haase & J. Schmied (Ed.), English for academic purposes: Practical and theoretical approaches. (s. 57–70). Göttingen: Cuvillier.

Píšová, M., & Tůma, F. (2012). K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Ed.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (s. 9–20). Brno: Masarykova univerzita.

Tůma, F. (2012). Možnosti integrace ICT do výuky anglického jazyka v kontextu základního vzdělávání v České republice. In T. Kasper (Ed.), Reformní a alternativní aspekty vzdělávání – historické kontexty a současné příklady (s. 116–129). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Tůma, F. (2011). Autentické videoklipy v hodinách anglického jazyka. In T. Kasper (Ed.), Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů – interdisciplinární přístupy (s. 79–92). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

 Příspěvky ve sbornících

Tůma, F. (2017). Code-switching in Teaching Vocabulary: A Conversation Analysis Perspective. In A. C. Zaročenceva, E. B. Morozova, N. V. Voronevskaja, & E. A. Lukjančenko (Ed.), Magija INNO: novye izmerenija v lingvistike i lingvodidaktike. Sbornik naučnyh trudov. Tom 2. (s. 132–137). Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnyh otnošenij.

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. In R. Ørngreen & K. T. Levinsen (Eds.), Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014 (pp. 563–570). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. Plný text

Janíková, V., Tůma, F., & Najvar, P. (2013). Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In V. Janíková & R. Seebauer (Ed.), Education and Languages in Europe. Bildung und Sprachen in Europa. (s. 121–130). Wien/Berlin: LIT Verlag.

Šaffková, Z., & Tůma, F. (2012). Self-directedness and critical reading skills in a blended learning course: Analysis and challenges. In H. Beldhuis (Ed.), The proceedings of the 11th European conference on e-learning (s. 489–496). Gröningen: University of Gröningen.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011). In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://capv2012.pedf.cuni.cz/wp-content/uploads/2013/03/Sbornik.pdf

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Ed.), Proceedings of the 2012 ICTE annual conference (s. 273–282). Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava.

Tůma, F. (2011). Reakce studentů na diskusní aktivity při online výuce neoborového anglického jazyka. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Ed.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 505–510). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/tuma.pdf

Tůma, F. (2010). Innovative item types in computer-based language practice tests. In M. Náhlíková & M. Crhová (Ed.), Silesian studies in English 2009 (Roč. 2, s. 505–519). Opava.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. In P. Escudeiro (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference on e-Learning (s. 769–776). Porto: Academic Conferences Ltd.

Tůma, F. (2008). Využití počítače jako efektivního nástroje pro testování. In Oborový cizí jazyk v bakalářském stupni strukturovaného studia (s. 67–75). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Recenze

Tůma, F. (2016). [recenze knihy Markee, N. (Ed.). (2015). The handbook of classroom discourse and interaction. Chichester: John Wiley & Sons.]. Pedagogická revue, 63, 1 -2, 106 -110.

Tůma, F. (2015). Spletitá situace na vysokých školách [recenze knihy Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství.]. Studia paedagogica. 20(1). 139–144.

Tůma, F. (2014). Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí. Pedagogická Orientace, 24(3), 447–450.

Tůma, F. (2013). Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. Pedagogická orientace, 23(1), 129–134.

Vystoupení na konferencích (výběr)

Tůma, F. (2014). Ellipsis marks in interaction on discussion forums: The case of Czech pre-intermediate EFL learners. Příspěvek na konferenci ECEL (European conference on e-learning), Kodaň, Dánsko.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a dialogické přístupy k výzkumu interakce ve třídě. Příspěvek na konferenci ČAPV, Olomouc.

Tůma, F. (2014).  Výzkum interakce ve třídě (1990-2012). Příspěvek na konferenci České pedagogické společnosti, Uherský Brod.

Tůma, F. (2014). Different conceptualizations of “language” in measuring EFL learners’ accuracy development: Reflection on research findings. Příspěvek na konferenci Young Linguists’ Meeting in Poznań, Poznań.

Tůma, F., & Zounek, J. (2013). ICT in Education from the Perspective of Czech Educational Journals (1990-2012) Příspěvek na konferenci ECER (The European Conference on Educational Research) 2013, Bahçeşehir University, Istanbul

Najvar, P., Tůma, F., & Janíková, V. (2013). Profily jako nástroje hledání individuálích charakteristik učitelů cizích jazyků – expertů. Příspěvek na 21. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Ústí nad Labem.

Tůma, F, & Zounek J. (2013). Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012. Příspěvek na 21. konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Ústí nad Labem.

Píšová, M., Tůma, F., & Kostková, K. (2013). Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). Příspěvek na 15th Biennial EARLI conference, Munich.

Píšová, M., & Tůma, F. (2013). The nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). Příspěvek na konfereci ISATT 2013 v Ghentu.

Tůma, F. (2012). Classroom communication in expert performance in foreign language teaching: a review of Czech educational research and its implications. Příspěvek na konferenci Education and Languages in Europe /Bildung und Sprachen in Europa, PedF MU, Brno,

Tůma, F., & Šaffková, Z. (2012). Videocases in teacher education: Towards deeper reflection on teacher practices using ICT. Příspěvek na konferenci ICTE (ICT in Education), Rožnov pod Radhoštěm.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005-2011). Příspěvek na 20. výroční konference ČAPV, Praha.

Tůma, F. (2012). Developing communicative competence through discussion forums: The issue of accuracy. Příspěvek na konferenci The Seventh Internation ELT Research Conference: Philosophical Perspectives in ELT Research. Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart University.

Tůma, F. (2011). Postoje studentů k online diskusním aktivitám při výuce neoborového anglického jazyka. Příspěvek na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

Tůma, F., Lengál. T. (2011). Developing communicative competence in writing through asynchronous Discussion forums. Příspěvek na konferenci EAP in Saxony and the Czech Republic: From studying to Language Services. Oberwiesenthal, Chemnitz University of Technology.

Tůma, F. (2010). Methodological considerations in developing online communication skills in English language courses. Příspěvek na konferenci ECEL 2010 (European Conference on e-Learning). Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto.