O mně

Jmenuji se František Tůma a nyní pracuji na Institutu výzkumu školního vzdělávání na PedF MU jako postdok. Dříve jsem pracoval jako odborný asistent na Katedře anglického jazyka při FPHP TUL. Ve výzkumu se zaměřuji především na interakci ve třídě, na žákovský jazyk a na ICT ve vzdělávání (viz též mé další výzkumné zájmy a publikace). Níže uvádím některé podrobnější informace o sobě.

Vzdělání

2009 – 2012
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Doktorské studium Filologie – Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk) – titul Ph.D.

2004 – 2008
Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

Magisterské studium Učitelství anglického jazyka a informatiky pro 2. stupeň základní školy – titul Mgr.

2000 – 2004
Střední průmyslová škola, Jihlava

Obor Elektronické počítačové systémy

Pracovní zkušenosti

2016 – nyní
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. (externí spolupráce)
 • Výuka předmětu Plánování v jazykové výuce, Akvizice jazyka
 • Vedení diplomových prací
2012 – nyní
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. (9/2012 – 6/2015: postdok; od 7/2015: odborný asistent)
 • Výzkumná a publikační činnost v oblastech: interakce ve třídě, žákovský jazyk, ICT ve vzdělávání
 • Metodologické zaměření: lingvistické metody výzkumu, především konverzační analýza
 • Řešitel grantového projektu GA ČR 15-08857S Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole
 • Člen řešitelského týmu v grantovém projektu GA ČR P407/11/0234 Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
 • Výuka předmětu Metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků (1, 2) a Aplikované psycholingvistika pro studenty doktorského studia
 • Konzultant disertačních prací (didaktika anglického jazyka, ICT ve vzdělávání)
2008 – 2012
Katedra anglického jazyka, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. (9/2008 – 8/2012: odborný asistent)
 • Vedení seminářů a přednášek z didaktiky cizích jazyků v bakalářském a magisterském studiu a v kurzech DVPP
 • Řešitel a spoluřešitel grantových projektů, vědecká a publikační činnost
 • Vedení diplomových, bakalářských a závěrečných (DVPP) prací – didaktika cizích jazyků, ICT ve vzdělávání
 • Výuka kurzů anglického jazyka na úrovni A2-B1 a B2 dle SERR
 • Správce webu katedry
2007 – 2011
Lektor v Jazykové agentuře Bareš, s. r. o., Liberec
 • Výuka obecné a obchodní angličtiny na úrovních A1-B2 dle SERR
2006 – 2007
Lektor v Liberecké jazykové škole, s. r. o., Liberec
 • Výuka obecné, obchodní a IT angličtiny na úrovních A1-B2 dle SERR

Členství v odborných společnostech

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen)
 • Česká pedagogická společnost (člen)

 Ocenění

 • Cena ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii monografie: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.
 • Nominace na cenu ČAPV za významnou publikaci (2015) v kategorii recenzovaná studie: Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.
 • Cena děkana PedF MU (2015) za významný tvůrčí čin: Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky). Brno: Masarykova univerzita.

Stáže v zahraničí

 • University of Helsinki (Finsko) – postdoktorandská stáž, výzkumná činnost (6 týdnů, 2014)
 • Paderborn Universität (Německo) – postdoktorandská stáž, výuka kurzu didaktiky anglického jazyka, výzkumná čínnost (4 měsíce, 2013)
 • Çanakkale Onsekiz Mart University (Turecko) stáž v rámci LLP Erasmus (1 týden, 2012)
 • Högskolan Kristanstad (Švédsko) stáž v rámci LLP Erasmus (2 týdny, 2009)

Výzkumné projekty

 • Grant GA ČR 15-08857S: Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole (řešitel)
 • Grant GA ČR P407/11/0234: Učitel – expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) (9/2012–12/2013 člen výzkumného týmu v rámci pozice postdoka, řešitelka doc. Píšová)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2012 : Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (spoluřešitel, hlavní řešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5842/2011: Využití blended learning v terciárním vzdělávání pro rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce (hlavní řešitel, spoluřešitelka dr. Šaffková)
 • Grant Studentské grantové soutěže TUL č. 5832/2010: Hodnocení a zpětná vazba při rozvoji komunikační kompetence prostřednictvím asynchronních diskusních fór (hlavní řešitel)
 • Grant Interní grantové soutěže FP TUL č. 68/2009: Implementace inovativních položek do průběžného hodnocení v e-learningových kurzech angličtiny (hlavní řešitel)

 ESF a rozvojové projekty

 • Grant CZ.1.07/2.3.00/30.0009: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci ((9/2012–6/2015: postdok)
 • Grant FRVŠ č. 421/2012: Videozáznam pro analýzu mikrovýstupů jako prostředek k rozvíjení kompetencí učitelů anglického jazyka (1/2012–9/2012: hlavní řešitel, spoluřešitelka: dr. Šaffková)
 • CZ.1.07/2.2.00/18.0026: Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Garant a tvůrce opor pro předměty Didaktická propedeutika a Úvod do didaktiky AJ 10/2011 – 03/2012 (Hlavní řešitel: dr. Šmída)
 • CZ.1.07/1.3.03/02.0021: Moderní učitel. Vedoucí kurzů DVPP (Autentické texty, Autentické písně, Autentické videoklipy a části filmů v hodinách angličtiny) 10/2009 – 05/2012 (Hlavní řešitel: doc. Kasper)

Cizí jazyky

Angličtina (C1-C2), ruština (B2), němčina (B1), francouzština (A1), finština (A1)