Odkazy

Zde uvádím odkazy na stránky a služby, které pravidelně navštěvuji a používám nebo které považuji za zajímavé či užitečné. Všechny odkazy se otevírají do nového okna.

Pomůcky (nejen) pro psaní textů

Zotero – citační manažer

Macmillan Dictionary

Oxford Dictionaries

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR – obsahuje i záznamy Slovníku spisovné češtiny a Slovníku spisovného jazyka českého

Informační zdroje, časopisy a osobní stránky některých osobností

Pedagogická orientace

Pedagogika

Orbis scholae 

Studia paedagogika

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – online katalog mimo jiné indexuje české pedagogické časopisy a monografie

Marxists.org – obsahuje některé plné texty v angličtině, např. L. S. Vygotskij, A. N. Leonťev nebo G. H. Mead

S. D. Krashen – obsahuje plné texty některých Krashenových publikací

E. A. Schegloff – plné texty Schegloffa (konverzační analýza)

S. C. Herring – plné texty Herringové (sociolingvistika a pragmalingvistika na internetu)

Konverzační analýza

EM/CA wiki – stránky o etnometodologické konverzační analýze, databáze studií, informační zdroje, další odkazy (resources)

Transana – program pro kvalitativní analýzu videozáznamu

oTranscribe – volně dostupné rozhraní pro transkribování audio- a videozáznamů

Nástroje

Wordle.net – vytváří „cloudy“ ze slov

ReCal – online kalkulačka reliability

Učení se cizím jazykům

BBC Languages

DW.de Audiotrainer

Helpforenglish.cz

Volný čas

Česko-slovenská filmová databáze

Databáze knih