Kontakt

Adresa na pracoviště:

Mgr. František Tůma, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31
603 00  BRNO

 

Email: tuma@ped.muni.cz, frantisek.tuma@hotmail.com

 

WWW: http://www.tumaf.cz

Osobní stránka MUNI: http://www.muni.cz/people/119281

 

LinkedIn: http://cz.linkedin.com/in/tumaf