Archiv autora: František Tůma

Studie o tom, jak v někteří „odborníci na vzdělávání“ nabourávají důvěru v učitelskou profesi

V monotematickém čísle časopisu Studia Paedagogica o měnícím se statusu učitelské profese vyšel článek, který jsme připravili ve spolupráci s Michaelou Píšovou a Monikou Černou. Díváme se na to, jak v pořadech Českého rozhlasu někteří „odborníci na vzdělávání“ podrývají důvěru v učitelskou profesi:

Tůma, F., Píšová, M., & Černá, M. (2020). Eroding trust in teacher professionalism: An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia paedagogica, 25(2), 47–69. https://doi.org/10.5817/SP2020-2-3

V časopise Linguistics and Education vyšel článek o diskusích po studentských prezentacích

V časopise Linguistics and Education vyšel článek o diskusích po studentských prezentacích:

Tůma, F. (2018). Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education, 47, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004

Do 20. října 2018 je článek zdarma dostupný z https://authors.elsevier.com/a/1Xej73CKC~pAjt