Vyšel článek „Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy“

V časopise Slovo a slovesnost vyšla studie Tůma, F. (2017). Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost, 78(4), 283–304.

Plný text je dostupný z databáze https://www.ceeol.com/